Info

I venstre side ligger der info om Hallen
 
Foto: Lisa Bach Johansen
Generalforsamling 2016
I den selvejende institution Toreby Hallen
Onsdag den 16. marts 2015 kl. 19.00


Spisning for medlemmer kl. 18.00 i Johnjohns Cafe, husk tilmelding til halinspektørenDagsorden:1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Regnskabsaflæggelse 2015

4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år

5. Behandling af eventuelt indkomne forslag

6. Valg til bestyrelsen
Følgende er på valg Magnus Johansen og Lisa Johansen + en ledig plads
Suppleant Thomas Kaare

7. Valg af revision
Følgende er på valg Jens Jochumsen og Leif Pedersen

8. Evt
Torebyhallen | Gl. Landevej 17, 4891 Toreby L  | Tlf.: 54 86 91 93 | mail@torebyhallen.dk